قاشق داماد سوریه دیرالزور تروریست ها

قاشق: داماد سوریه دیرالزور تروریست ها سپاه پاسداران ابوبکر البغدادی گروهک تروریستی داعش اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

با حوادث تلخ امسال و بعد از اتفاق سقوط هواپیما یاسوج- تهران، در فضای عمومی جامعه نوعی افسردگی و ناامیدی مضاعف به چشم می‌آید.

آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

عبارات مهم : ایران

با حوادث تلخ امسال و بعد از اتفاق سقوط هواپیما یاسوج- تهران، در فضای عمومی جامعه نوعی افسردگی و ناامیدی مضاعف به چشم می آید.

فرارو نوشت:بعد از این اتفاق وزیر کشور به عنوان نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: نبود نشاط اجتماعی یکی از موضوعاتی است که خانواده های ما را به انزوا و بیماری کشانده هست. همه دست به دست هم داده ایم و جامعه را افسرده کرده ایم.

همچنین بر مبنای “گزارش جهانی شادی”، در سال ۲۰۱۶ کشور عزیزمان ایران از لحاظ شاخص های نشاط عمومی در میان ۱۵۷ کشور موردبررسی در رتبه ۱۰۵ قرار دارد. بر اساس گزارش “آینده پژوهی کشور عزیزمان ایران ۱۳۹۶” مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، هم ۷۵ درصد از مردم دچار یاس و نا امیدی هستند.

آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

نشاط اجتماعی چگونه به دست می آید؟

در نگاه اول به نظر می رسد اصلاح شرایط اقتصادی عامل بسیار مهمی در افزاش نشاط اجتماعی هست، ولی پیمایش های بین المللی مورد دیگری را نشان می دهد.

با حوادث تلخ امسال و بعد از اتفاق سقوط هواپیما یاسوج- تهران، در فضای عمومی جامعه نوعی افسردگی و ناامیدی مضاعف به چشم می‌آید.

رحمانی خلیلی جامعه شناس اقتصادی و توسعه، نقطه شروع پیدایش مفهوم نشاط اجتماعی را بحران های اجتماعی کشور های توسعه یافته می داند.

به گفته او در آن دوران شواهد نشان داد همیاری و مصاحبت سهم بیشتری نسبت به درآمد در خوشبختی افراد دارند. تحقیقات زیادی نشان می دهد منبع مهم شادابی به جای درآمد، “حمایت اجتماعی”* است.

مهدی مسلمی فر در گفتگو با فرارو عامل اقتصادی را تنها عامل یاس و نا امیدی در کشور عزیزمان ایران نمی داند. او با مقایشه شرایط کشور عزیزمان ایران و هندوستان می گوید: به عنوان نمونه مردم ما با اینکه نسبت به مردم هندوستان در بسیاری زمینه ها امکانات بیشتری دارند، ولی به اندازه آن ها شاد نیستند.

آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

هند به لحاظ نسبت جمعیت و امکانات نتوانسته امکانات مورد نیاز مردمش را فراهم کند، ولی مردم خوش حالی دارد؛ یعنی در صورت مردمش حتی آن کسی که گدایی می کند احساس غم و خشمی که در صورت و واکنش‌ها عمومی ایرانی ها می بینید، مشاهده نمی شود.

اما عامل مهم نبود نشاط اجتماعی در جامعه کشور عزیزمان ایران چیست؟ آیا با پیروی از تحقیقات جهانی می توان نبود حمایت اجتماعی را بااهمیت ترین عامل فقدان نشاط اجتماعی در کشور دانست؟

با حوادث تلخ امسال و بعد از اتفاق سقوط هواپیما یاسوج- تهران، در فضای عمومی جامعه نوعی افسردگی و ناامیدی مضاعف به چشم می‌آید.

مهدی ملک محمد روانشناس با بیان شرایط متفاوت جامعه ایران، بااهمیت ترین عامل نبود نشاط اجتماعی در کشور را “احساس درماندگی” می داند.

به اعتقاد این روانشناس آینده نگری ناپذیر بودن آینده و عدم کنترل مردم بر شرایط استرس زا، بوجود آورنده فضای ناامیدی و افسردگی در کشور است.

آیا مردم کشور عزیزمان ایران شاد نیستند، ولی هندی های فقیر شادند؟

این روانشناس با توضیح علت های دور شدن فضای جامعه کشور عزیزمان ایران از نشاط اجتماعی، ایجاد فضای اعتماد در جامعه و صداقت و مسئولیت پذیری حاکمیت در قبال تصمیمات را راهکار مقابله با فضای یاس در جامعه و ایجاد نشاط اجتماعی می داند.

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اقتصادی | امکانات | تحقیقات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs